Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB01 - Fisiología. Conèixer els fonaments de la funció cel·lular. Conceptes d’homeòstasi i sistemes de control. Conèixer els principis bàsics de la comunicació intra- i intercel·lular. Conèixer les bases de les membranes excitables. Canals iònics; potencial de membrana i potencial d’acció. Conèixer els fonaments dels sistemes fisiològics.

CB07 - L’estructura i la funció de l’organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l’estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. -Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l’organisme, en els diversos nivells d’organització (des de l’organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l’aplicació dels diversos mètodes d’exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l’entorn.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

HC03 - Valoració de l’estat general. Ser capaç de:- Prendre i valorar les constants vitals (freqüència cardíaca,  freqüència respiratòria, tensió arterial i temperatura).- Valorar el nivell de consciència.- Valorar la presència de simptomatologia vegetativa. Valorar l’estat nutricional.

PP05 – Laboratori. Saber: - Fer una punció venosa. - Interpretar els resultats. - Determinar glucèmies capil·lars. - Efectuar una tira bàsica d’orina. - Interpretar els resultats dels exàmens analítics bàsics de sang, orina i líquids pleural, cefaloraquidi, ascític i articular.- Detectar sang oculta en l’excrement. - Fer un test d’embaràs.

Resultats d'aprenentatge

L’estructura i la funció de l’organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells.- Conèixer i descriure l’estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells.- conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l’organisme, en els diversos nivells d’organització (des de l’organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular).- Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells.- Conèixer les bases teòriques i l’aplicació dels diversos mètodes d’exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l’entorn.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Fisiologia. Conèixer els fonaments de la funció cel·lular. Conceptes d’homeòstasi i sistemes de control. Conèixer els principis bàsics de la comunicació intracel·lular i intercel·lular. Conèixer les bases de les membranes excitables. Canals iònics; potencial de membrana i potencial d’acció. Conèixer els fonaments dels sistemes fisiològics.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.