Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1702 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

 

I. LA QUÍMICA DE LA VIDA

Tema 1. Mig cel·lular.

1.1. Aigua i soluts.

1.2. Sals minerals.

1.3. Regulació del pH intracel·lular.

1.4. Importància biològica de la regulació del pH.

Tema 2. Components químics de la vida.

2.1. Funció de carbohidrats.

2.2. Funció de lípids.

2.3. Funció de proteïnes.

2.4. Funció d'àcids nucleics.

II. ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE PROTEÏNES

Tema 3. Estructura de proteïnes.

3.1. Nivells d'organització.

3.2. Estructura primària.

3.3. Estructura secundària.

3.4. Estructura supersecundària i terciària.

3.5. Estructura quaternària.

3.6. Estructura nativa.

3.7. Plegament i desnaturalització de proteïnes.

Tema 4. Naturalesa química dels enzims.

4.1. Mode d'acció i centre actiu.

4.2. Classificació i nomenclatura.

4.3. Participació de grups prostètics, coenzims i cofactors en l'activitat enzimàtica.

Tema 5. Cinètica enzimàtica.

5.1. Anàlisi de Michaelis-Menten.

5.2. Mètodes de representació gràfica.

5.3. Inhibició enzimàtica.

5.4. Efecte del pH i la temperatura sobre l'activitat enzimàtica.

Tema 6. Mecanismes moleculars de la regulació enzimàtica.

6.1. Unió reversible del producte final.

6.2. Regulació per proteòlisis.

6.3. Al·losterisme.

6.4. Modificació covalent reversible.

6.5. Proteïnes controladores.

6.6. Regulació de la concentració d'enzim.

III DINÀMICA DE PROTEÏNES

Tema 7. Transport de O2.

7.1. Significat biològic dels sistemes circulatori i respiratori.

7.2. Estructura i funció de mioglobina i hemoglobina.

7.3. Factors que afecten la cooperativitat.

Tema 8. Contracció muscular.

8.1. Bioquímica del teixit muscular.

8.2. Actina i miosina.

8.3. Bioquímica de la contracció muscular.

8.4. Creatina-fosfat.

8.5 altres motors moleculars.

IV SENYALITZACIÓ CEL·LULAR

Tema 9. Biomembranes i transport.

9.1. Transport a través de les membranes.

9.2. Teoria Quimiosmótica de Mitchell.

Tema 10. Canals i bombes de membrana.

10.1. Receptor d'Acetilcolina.

10.2. Canals de Na+ i K+.

10.3. Bomba de Na+-K+.

Tema 11. Cascades de transducció de senyals.

11.1. Quimioreceptors i moviment flagel·lar.

11.2. Fotoquímica de la visió.

11.3. Bioquímica del creixement i diferenciació cel·lular.

V. BIOENERGÈTICA

Tema 12. Sistema ATP-ADP.

12.1. Adaptament entre reaccions del catabolisme i l'anabolisme.

12.2. Fonts d'energia i estratègies per a generar ATP.

12.3. ATP-sintasa.

Tema 13. Cadena de transport electrònic respiratòria.

13.1. Reaccions biològiques d'oxidació-reducció.

13.2. Coenzims i proteïnes implicades.

13.3. Transportadors electrònics.

13.4. Altres transportadors mitocondrials. Inhibidors metabòlics i desacoplantes.

VI. Metabolisme intermediari

Tema 14. Metabolisme intermediari.

14.1. Introducció.

14.2. Anabolisme d'hidrats de carboni.

14.3. Anabolisme de lípids.

14.4. Anabolisme de proteïnes i nucleòtids.

14.5. Hidrogenases i reductases.

Tema 15. Acetil coenzima-A.

15.1. Piruvat deshidrogenada (PDH).

15.2. Cicle de Krebs i regulació metabòlica.

Tema 16. Metabolisme de carbohidrats.

16.1. Glucòlisi.

16.2. Rutes alimentadores de la glucòlisi.

16.3. Alternatives del piruvat.

16.4. Regulació de la glucòlisi.

16.5. Altres rutes d'utilització de la glucosa.

16.6. Gluconeogènesis.

16.7. Síntesi de glucogen.

16.8. Bioquímica de la diabetis.

Tema 17. Metabolisme d'àcids grassos i compostos nitrogenats.

17.1. Catabolisme d'àcids grassos.

17.2. Formació de cossos cetònics.

17.3. Biosíntesi d'àcids grassos.

17.4. Biosíntesi de triacilglicèrids.

17.5. Biosíntesi de colesterol.

17.6. Proteïnes transportadores de greixos.

17.7. Metabolisme d'aminoàcids.

17.8. Metabolisme d'àcids nucleics.

Tema 18. Integració del metabolisme.

18.1. Introducció.

18.2. Destí del combustible de la dieta.

18.3. Bioquímica de l'exercici.

18.4. Acció hormonal.

18.5. Bioquímica del dejuni.

VII. METABOLISME INFORMACIONAL.

Tema 19. Replicació

19.1. Característiques de la replicació.

19.2. Enzims de la replicació.

19.3. Replicació en procariotes i eucariotes.

19.4. Reparació del ADN.

Tema 20. Transcripció.

20.1. RNA-polimerases.

20.2. Maduració del RNA.

Tema 21. Traducció.

21.1. Característiques del codi genètic.

21.2. Components de la traducció.

21.3. Etapes de la traducció.

21.4. Processament post-transcripcional del RNAm.

VIII METODOLOGIA EN BIOQUÍMICA

Pràctica I. Cinètica enzimàtica i quantificació de proteïnes.

Pràctica II. Identificació i precipitació de proteïnes als aliments.

Pràctica III. Metodologia per a l'anàlisi d'orina i diagnòstic de la diabetis.