Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1702 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB04 - Bioquímica i biologia molecular. - Conèixer l’estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l’organisme. - Conèixer les estructures i les funcions bàsiques de les cèl·lules de l’organisme humà, amb l’aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics. - Aprendre a utilitzar l’enfocament bioquímic en l’estudi de les funcions cel·lulars i de l’organisme. - Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la investigació i al mesurament de les funcions cel·lulars. - Conèixer les bases moleculars de la malaltia.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: - Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una predisposició a la col·laboració -. Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars. - Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues. - Fer una exposició científica davant d’un auditori.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

FSS03 - El metge com investigador. Ser conscient: -de la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional; -de la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional; -de les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Resultats d'aprenentatge

Motivació.Ser capaç de mantindre un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Bioquímica i biologia molecular.- Conèixer l’estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l’organisme.- Conèixer les estructures i les funcions bàsiques dels cèl·lules de l’organisme humà, amb l’aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics.- Aprendre a utilitzar l’enfocament bioquímic en l’estudi dels funcions cel·lulars i de l’organisme.- Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la investigació i a la mesura dels funcions cel·lulars.- Conèixer les bases moleculars de la malaltia.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.