Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1702 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Les sessions de teoria, suposen un 20% del temps de l'assignatura. En estes, s'impartirà classe magistral per part del professor (temes 1-4, 6-18) utilitzant la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'aula virtual. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'aula virtual. Es contestaran en l'aula virtual una sèrie de preguntes, relacionades amb els temes de teoria 1-4 i 6-8, que només estaran disponibles temporalment per afavorir un estudi setmanal i una avaluació continuada.  Les qüestions seran del tipus de preguntes d’examen, la qual cosa familiaritzarà l’estudiantat amb l’examen d’aquesta assignatura. Les preguntes s’obriran durant 30 minuts, la setmana posterior a la finalització del tema corresponent, al final de la classe de dijous. L’estudiantat que dispose de portàtil podrà fer-ho en línia i el que no, en paper. També es podran realitzar activitats lliures relacionades amb publicacions científiques, discussió de llibres, pel·lícules, documentals i notícies, etc relacionats amb el temari. A més els temes 19-21 es contestaran  en les hores de tutories per diferents grups d'estudiants, que es formaran en l'aula en el mateix moment de realitzar la tutoria.  Només és obligatòria la realització de les tasques de l'aula virtual i els treballs relacionats amb els temes 19-21.

La sessió de problemes constituïx el 3.3% del temps de l'assignatura i es cobrirà per mitjà de la realització de una activitat sobre malalties amb base molecular relacionada amb continguts dels temes 14-18. Per a aquesta activitat és necessari formar parelles i comunicar-li al professor la malaltia que va a realitzar-se, abans de la data indicada en l'aula virtual. Posteriorment, es realitzarà una tutoria, en horari de classe, en la qual cada parella explicarà a la resta de companys, en 10 minuts, les característiques de la malaltia triada (Introducció amb característiques generals com a simptomatologia, % de població afectada, raça; Genètica; Biologia i Bioquímica; Símptomes; Diagnòstic i tractament; Manera d'acció dels fàrmacs si els hi haguera). Finalment, cada parella, també en el dia indicat en l'aula virtual, realitzarà una breu exposició, de 10 minuts, sobre la malaltia triada. La realització d'aquesta activitat és obligatòria.

Respecte a les sessions pràctiques de laboratori (8% del temps de l'assignatura), es realitzaran en els laboratoris docents i comprenen continguts dels temes 5 i altres no considerats al programa de teoria. Els estudiants hauran de contestar una sèrie de preguntes, relacionades amb les pràctiques de laboratori i els temes corresponents. A més realitzaran un pòster, amb els resultats pràctics. L'assistència, resolució de preguntes i elaboració del pòster és obligatòria.

Pel que fa als tutories (5.3% del temps de l'assignatura), seran reunions entre el professor i xicotets grups d'estudiants en què s'ajudarà en la contestació de les preguntes relacionades amb els tems 19-21, la resolució de casos relacionats amb la part del metabolisme, la resolució de preguntes relacionades amb la bioquímica de la pràctica esportiva i la malaltia amb base molecular. Esta activitat també és obligatòria.

 

L'avaluació (3.3% del total de l'assignatura), consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes 9-18. És obligatòria.

Finalment, el treball independent suposa un 60.1% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, el treball sobre la malaltia metabólica , les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'avaluació.