Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1: Estadística

1. Mètodes de mostratge.

2. Anàlisi estadística d'una població.

a. Introducció a la Inferència Estadística. Variabilitat de la mostra. Comportament de la mitjana en mostres grans i xicotetes. Distribució normal. Distribució t de Student. Comportament de les proporcions. Distribució binomial.

b. Intervals de confiança per a mitges i proporcions.

c. Concepte general de test d'hipòtesis. Tests amb una mostra.

3. Comparació de poblacions

a. Tests d'homogeneïtat amb dos mostres (mètodes paramètrics i no paramètrics) :

b. Introducció a l'anàlisi ANOVA ials tests de comparacions múltiples

c. Anàlisi de taules de contingència. Tests Chi-cuadrado.

d. Avaluació d'un mètode de diagnòstic: sensibilitat, especificitat, valors predictius, Odds ràtio ,Curvas ROC.

4. Regressió lineal i correlació.

5. Regressió logística

6. Introducció a l'anàlisi de supervivència

7. Programari estadístic per a l'anàlisi de dades.

 

Bloc 2: Anàlisi de dades en la gestió de la informació mèdica.

8. Mineria de dades en estudis clínics.