Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1524 - Història Contemporània

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. De l'Antic al Nou Règim

1. L'expansió comercial de l'occident europeu i els altres mons en el segle XVIII

2. Privilegi i drets. La idea de progrés

3. La revolució industrial: premisses històriques, condicions, resultats

4. Les classes socials i les condicions de vida en una societat desigual

 

Tema 2. L'era de les revolucions

1. Els conceptes: (a) sobirania i llibertats, (b) igualtat, (c) govern representatiu, (d) liberalisme i democràcia, (e) federalisme, (f) gènere i drets

2. Les emancipacions americanes: Estats Units, Haití, Hispanoamèrica

3. La Revolució Francesa i l'Europa napoleònica

 

Tema 3. L'expansió del capitalisme i la voluntat democràtica

1. La burgesia conquistadora

2. La divisió internacional del treball i les noves economies esclavistes

3. 1848: democràcia, socialisme, feminisme

4. Els dos nacionalismes: l'Estado-nacional i les nacions sense Estat

 

Tema 4. L'hora de les masses

1. Les ciutats i els camps. Producció i consum de masses

2. Sociabilitats i associacions en defensa d'interessos. Els treballadors organitzats

3. L'espai de les dones i el sufragisme

4. La gran migració

 

Tema 5. El gran repartiment del globus

1. El principi desigual: darwinismo social, racisme i colonialisme

2. El colonialisme modern: repartint el món

3. L'imperialisme: economia, política, influència

4. La resposta a l'hegemonia occidental dels països subalterns

5. Revolucions a Xina i Mèxic

 

Tema 6. La Primera Guerra Mundial

1. En perspectiva: hegemonia, competència colonial i exacerbació del nacionalisme d'Estat

2. Amb el vent de l'opinió pública. Canvis durant la guerra

3. Les campanyes militars i els costos humans i materials

4. La pau de 1919 i el mapa del desorde

 

Tema 7. La Revolució Russa i el seu llegat

1. La Rússia tsarista i la Gran Guerra Europea

2. Les revolucions de 1917 i la Guerra Civil Russa

3. L'Estat soviètic: economia de guerra, estalinisme, nomenklatura, dissolució

4. Els altres models socialistes: maoisme, Cuba, tercermundisme. Repercussió en la socialdemocràcia

 

Tema 8. Dos dècades d'incertesa

1. De la inestabilitat a l'ascens del nacionalsocialisme alemany. El totalitarisme feixista

2. La crisi del 29 i les respostes a Europa i Amèrica

 

Tema 9. La Segona Guerra Mundial i la llarga postguerra

1. Un conflicte per la supremacia mundial

2. La divisió del món en blocs i la Guerra Freda

3. Descolonització, subordinació, revolucions

4. La revolució de la vida quotidiana: oci, família, sexe, naturalesa

 

Tema 10. La tercera globalització i el nou orde internacional

1. La desintegració del camp socialista i la nova onada del capitalisme

2. Poscolonialidad i multiculturalisme

3. El mapa de la diferència: oportunitats i models de vida

4. El nou mapa del conflicte: de les guerres pels recursos als enfrontaments per identitats

 

Noms propis:

Tom Paine

Thomas Jefferson

Toussaint L’Ouverture

Simón Bolívar

Emmanuel Sieyès

Olympe de Gouges

Mary Wollstonecraft

Giuseppe Mazzini

Flora Tristán

Elizabeth Cady Stanton

Karl Marx

Mijaíl Bakunin

Benito Juárez

Clara Zetkin

V. I. Lenin

Alekxandra Kolontái

Woodrow Wilson

Benito Mussolini

Antonio Gramsci

Virginia Woolf

Mustafa Kemal

Getúlio Vargas

Lázaro Cárdenas

Franklin D. Roosevelt

Eva Perón

Jawaharlal Nehru

Mao Zedong

Rosa Parks

Franz Fanon

Gamal Abdel Nasser

Léopold S. Senghor

Thomas Sankara

Simone de Beauvoir

Betty Friedan

Fidel Castro

Ernesto Ché Guevara

Jiang Qing

Yasir Arafat

Margaret Thatcher

Augusto Pinochet

Ruhollal Jomeini

Mijaíl Gorbachov

Nelson Mandela

Rigoberta Menchú