Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1524 - Història Contemporània

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Treballar mapes i documents espaciotemporals referits a la història universal.

Realitzar estudis amb documentació i informació arxivística.

Promoure la capacitat d’anàlisi crítica respecte a la història universal.

Preparar materials sobre la matèria objecte d’estudi.

Elaborar treballs i materials conjuntament.

Conèixer críticament les realitats socials existents en el món.

Analitzar les societats contemporànies amb perspectiva històrica.

Analitzar els factors històrics dels societats contemporànies.