Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1524 - Història Contemporània

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Classes presencials, és a dir, d'activitat a l'aula habitual de l'assignatura o del grup. Aquestes hores es distribuiran de la següent manera:Classes teòriques: El professor exposarà i explicarà aquells elements fonamentals que han de guiar els estudiants en l'estudi i comprensió del tema en qüestió. L'estudiant, per la seva banda, ha de comprometre's activament en el procés d'aprenentatge mitjançant la lectura, prèvia a l'explicació del professor, o en classe, en funció de l'organització del temps docent, d'aquells materials, manuals, monografies o textos proporcionats o indicats prèviament.

Classes pràctiques: En elles s'aprofundirà, a través de materials diversos (textos històrics i/o historiogràfics, pel·lícules o documentals, etc), en aquells aspectes que es consideren més importants o significatius dels temes. Els materials seran lliurats amb anterioritat pel professorat als alumnes o se'ls indicarà on encontrar-los i aquests han de procedir a la seva preparació. Aquestes classes seran participatives i els estudiants assumiran, rotativa i alternativament, la responsabilitat de la seva exposició, comentari o el que el professor consideri oportú i convenient. La preparació i participació en les classes pràctiques seran obligatòries i objecte d'avaluació. Les sessions s'aprofitaran per anar introduint i habituant a l'estudiantat en el maneig d'aquells materials i tècniques propis de la disciplina històrica.

2. Activitats complementàries o transversals. Si escau, podran programar-se també, dins de l'activitat docent, activitats específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinari o transversal, en coordinació amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres assignatures, que ajuden a l'aprofundiment en alguns temes o problemes que es consideren d'interès. Per a aquestes activitats es disposarà de l'organització docent i administrativa adequada i seran valorades oportunament en el marc del procés d'aprenentatge.