Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1027 - Línies i Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE04 - Capacitat per al càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió.

CEE05 - Capacitat per al càlcul i disseny de línies elèctriques i transport d’energia elèctrica.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de desenvolupar en equip un projecte d’una línia o instal·lació d’alta tensió.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes relatius al càlcul de línies i instal·lacions elèctriques d’alta tensió.

CEE05 - Ser capaç de realitzar els càlculs elèctrics i mecànics corresponents a línies d’AT.

CEE05 - Ser capaç de desenvolupar projectes de línies d’AT.

CEE05 - Conèixer i saber aplicar la normativa relativa a línies d’AT.

CEE04 - Ser capaç de dissenyar subestacions elèctriques.

CEE04 - Conèixer els esquemes bàsics de configuració de subestacions elèctriques.

CEE04 - Conèixer els característiques fonamentals i saber seleccionar l’aparellatge utilitzat en instal·lacions elèctriques d’AT.