Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1027 - Línies i Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEMA 1 – INTRODUCCIÓ I CONTEXT NORMATIU

1.1 Transport I distribució de l’energia elèctrica

1.2 Línies elèctriques d’alta tensió. Classificació

1.3 Subestacions elèctriques

1.4 Reglament de línies elèctriques d’alta tensió

1.5 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació

 

TEMA 2 – MODELS DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

2.1 Resistència. Efecte pel·licular

2.2 Conductància. Efecte corona

2.3 Inductància

2.4 Capacitat

2.5 Models en PI i en T

2.6 Model inductiu

2.7 Model de paràmetres distribuïts

 

TEMA 3 – COMPONENTS DE LÍNIES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ

3.1 Conductors i cables de terra

3.2 Entroncaments i connexions

3.3 Ferratges i accessoris

3.4 Aïlladors

3.5 Torres

3.6 Armats i creus

3.7 Cimentacions

 

TEMA 4 – CÀLCUL MECÀNIC DEL CONDUCTOR DE LAAT

4.1 Conceptes bàsics

4.2 Esforços mecànics en el conductor

4.3 Equació de canvi de condicions

4.4 Aplicació del càlcul en el projecte

 

TEMA 5 – CÀLCUL MECÀNIC DE TORRES DE LAAT

5.1 Objectius

5.2 Càlcul d’esforços

5.3 Condicions reglamentaries

5.4 Aplicació del càlcul en el projecte

5.5 Distàncies en LAAT

5.6 Càlcul de cimentacions

 

TEMA 6 – SELECCIÓ D’AÏLLADORS I CÀLCUL ELÈCTRIC DE LAAT

6.1 Funcions dels aïlladors

6.2 Coordinació d’aïllament

6.3 Selecció d’aïlladors: criteris elèctric i mecànic

6.4 Càlcul de secció de conductors de LAAT

6.5 Càlcul de la caiguda de tensió

 

TEMA 7 – SISTEMA DE PRESSA A TERRA DE LAAT

7.1 Conceptes bàsics

7.2 Classificació de torres

7.3 Requisits de disseny

7.4 Elements del sistema de presa de terra

7.5 Dimensionat del sistema de presa de terra

 

TEMA 8 – COMPONENTS DE LÍNIES SUBTERRÀNIES D’ALTA TENSIÓ

8.1 Cables elèctrics aïllats: configuració i classificació

8.2 Cables elèctrics aïllats: propietats i aplicació

8.3 Terminals

8.4 Entroncaments i derivacions

 

TEMA 9 – ENCREUAMENTS, PROXIMITATS I PARAL·LELISMES DE LSAT

9.1 Encreuaments

9.2 Proximitats

9.3 Paral·lelismes

 

TEMA 10 –  CÀLCUL ELÈCTRIC DE LSAT

10.1 Criteris de càlcul de la secció dels conductors

10.2 Càlcul de la secció per intensitat admissible

10.3 Càlcul de la secció per intensitat de curtcircuit

10.4 Càlcul de la caiguda de tensió

 

TEMA 11 – POSADA EN SERVEI, VERIFICACIÓ I INSPECCIÓ DE LÍNIES D’ALTA TENSIÓ

11.1 Posada en servei

11.2 Verificacions i inspeccions

 

TEMA 12 – APARAMENTA D’INSTALACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ

12.1 Seccionador

12.2 Interruptor

12.3 Interruptor automàtic

12.4 Fusible

12.5 Parallamps

12.6 Relés de protecció

12.7 Transformadors de mesura

 

TEMA 13 – SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES

13.1 Tipus d’esquemes elèctrics

13.2 Coordinació d’aïllament

13.3 Càlcul de barres col·lectores

13.4 Sistema de presa a terra

13.5 Sistemes auxiliars i de control

13.6 Esquemes de protecció

 

TEMA 14 – MANTENIMENT D’INSTALACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ

14.1 Manteniment de línies aèries

14.2 Manteniment de línies subterrànies

14.3 Manteniment de subestacions