Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1027 - Línies i Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EE1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.