Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1027 - Línies i Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria

  • Examen final: 60%
  • Avaluació contínua: 40%

L’avaluació contínua es realitzarà a partir de la resolució d’exercicis per part del alumne en hores de classe o de treball personal.

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

Segona convocatòria

  • Examen final: 60%
  • Avaluació contínua: 40%

La mateixa qualificació de l’avaluació contínua obtinguda durant el curs.

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

L’estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen final.

La qualificació de l’avaluació contínua només és vàlida per a les dues convocatòries del curs.

Convocatòria extraordinària

Examen final: 100%