Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de teoria de circuits.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de la teoria de circuits que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CC04 - Ser capaç d’aplicar la teoria dels components simètriques en la resolució de sistemes desequilibrats.

CC04 - Ser capaç de resoldre circuits trifàsics desequilibrats.

CC04 - Ser capaç de resoldre circuits elèctrics en règim transitori.

CC04 - Conèixer la problemàtica de la presència d’harmònics en sistemes elèctrics i ser capaç de plantejar solucions.

CC04 - Conèixer i saber aplicar les principals teories de potència elèctrica d’aplicació en règims no sinusoïdals i desequilibrats.

CC04 - Conèixer i saber aplicar els principis de mesura de magnituds elèctriques.