Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 – ANÀLISI FREQÜENCIAL DE CIRCUITS

1.1 Funció de transferència d’un circuit

1.2 Representació gràfica de funcions de transferència

1.3 Circuits ressonants

1.4 Filtres

 

TEMA 2 – ANÀLISI DE CIRCUITS EN RÈGIM TRANSITORI

2.1 Circuits lineals de primer ordre

2.2 Circuits lineals de segon ordre

2.3 Transformada de Laplace

2.4 Aplicació de la transformada de Laplace

 

TEMA 3 – ANÀLISI DE FOURIER

3.1 Series de Fourier d’una funció periòdica

3.2 Descomposició de funcions amb simetria parella, imparella i de mitja ona.

3.3 Descomposició de funcions tipus

 

TEMA 4 – HARMÓNICS DE CORRENT I TENSIÓ EN SISTEMES ELÈCTRICS

4.1 Efectes i origen dels harmònics

4.2 Normativa i mesurament d’harmònics

4.3 Mitigació d’harmònics

 

TEMA 5 – ANÀLISI DE SISTEMES TRIFÀSICS DESEQUILIBRATS

5.1 Teorema de Millman

5.2 Anàlisi de circuits trifàsics desequilibrats

5.3 Descomposició en components simètriques. Teorema de Fortescue

5.4 Propietats de les components simètriques

5.5 Anàlisi de sistemes trifàsics mitjançant components simètriques

5.6 Aplicació al càlcul de curtcircuits

 

TEMA 6 – TEORIES DE POTÈNCIA EN SISTEMES TRIFÀSICS DESEQUILIBRATS

6.1 Potència instantània en sistemes trifàsics genèrics

6.2 Teories de potència

6.3 Estàndard  IEEE1459

 

TEMA 7 – TRANSFORMADA d-q APLICADA A UN SISTEMA TRIFÀSIC EQUILIBRAT DE TENSIONS I INTENSITATS

7.1 Introducció

7.2 Sistema de referència estacionari: transformació de Clarke

7.3 Sistema de referència rotatiu: transformació de Park

7.4 Equacions d-q per a els elements bàsics

7.5 Expressions de potència

 

TEMA 8 – MESURAMENTS ELÈCTRICS

8.1 Característiques d’un sistema de mesurament

8.2 Mesurament de tensió i intensitat. Transformadors de mesurament

8.3 Esquemes de mesurament de potència en sistemes trifàsics

8.4 Mesurament d’energia: analitzador i comptador electrònic 

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Anàlisi freqüencial de circuits

P2 – Anàlisi de circuits en règim transitori

P3 – Anàlisi d’harmònics en sistemes elèctrics

P4 – Anàlisi de circuits trifàsics desequilibrats

P5 – Mesurament de potència i energia: analitzador d'energia