Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: Ensenyaments  teòric, Ensenyaments pràctics (Problemes) , Ensenyaments pràctics (Laboratori) , i Treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes per part del professor per mitjà de plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació dels dits conceptes fonamentals. Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria per mitjà de la resolució per part dels estudiants d'exercicis i problemes dels butlletins que se'ls facilitaran per a cada tema. Posteriorment, el professor resoldrà estos problemes en l'aula, així com alguns altres dels butlletins que els estudiants han d'haver resolt prèviament en el seu temps de treball personal en hores no presencials.

Els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica per mitjà de treball de laboratori, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en el muntatge, mesurament i anàlisi del comportament de diferents circuits. Majoritàriament, serà avaluat a partir del treball realitzat en horari presencial (a excepció d'una de les pràctiques que requerirà posteriorment treball personal per part dels alumnes amb un ordinador en horari no presencial) .

Finalment, el treball personal també inclourà l'aprenentatge cooperatiu basat en problemes per mitjà de la realització en hores no presencials de tres treballs en grup amb l'ajuda de diferents eines informàtiques amb les següents temàtiques:

·         Anàlisi freqüencial de circuits.

·         Anàlisi d'harmònics per mitjà de sèries de Fourier.

·         Anàlisi de transitoris en circuits elèctrics. En aquest treball s'exerciran activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE AI3 "La capacitat de triar i aplicar mètodes analítics i de modelització adequats". El detall de les dites activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.