Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1042 - Càlcul d'Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: Introducció
1.1. Definició de formigons
1.2. Avantatges i inconvenients
1.3. Història del formigó armat
1.4. Tipus de formigons segons l'armat i exemples
1.5. Normativa d'aplicació

Tema 2: Materials emprats: formigó i acer
2.1. Introducció
2.2. Formigó
2.3. Acer
2.4. Formigó armat
Disposició d'armadures
Adherències acer-formigó

Tema 3. DURABILITAT
3.1. Introducció
3.2. Identificació del tipus d'ambient
3.3. Estudi de la forma estructural
3.4. Qualitat del formigó
3.5. Recobriments
3.6. Corrosió d'armadures
3.7. Annex 9 EHE08

Tema 4. Càlcul d'estructures de formigó davant del foc
4.1. Normativa d'aplicació
4.2. Principis bàsics (bases de disseny)
4.3. Propietats dels materials amb augment de la temperatura
4.4. Taules d'especificacions
4.5. Mètodes de càlcul simplificats
4.6. Formigó d'alta resistència
4.7. Danys a les estructures de formigó després d'un incendi


Tema 5: Bases de càlcul i seguretat
5.1. Introducció
5.2. Concepte de coeficient de seguretat
5.3. Definició d'estats límit
5.4. Situacions de projecte

Tema 6: Dimensionat d'elements lineals de formigó armat. Anàlisi dels estats límits últims
6.1. Estat límit d'esgotament davant de sol·licitacions normals
6.2. Estat límit d'inestabilitat.
6.3. Estat límit d'esgotament davant de tallant
6.4. Estat límit de punxonament.

Tema 7: Dimensionat d'elements lineals de formigó armat. Anàlisi dels estats límit de servei
7.1. Estat límit de fissuració
7.2. Estat límit de deformació
7.3. Estat límit de vibracions

Tema 8: Fonaments
8.1. Introducció
8.2. Tipologies
8.3. Fonamentació mitjançant sabates
8.4. Fonamentació mitjançant llosa
8.5. Pilots
8.6. Detalls constructius

Tema 9: Acció sísmica
9.1. Introducció
9.2. Ductilitat
9.3. Definicions
9.4. Verificació de la seguretat (NCSE-02, annex 10 EHE-08)
9.5. Detalls constructius

Tema 10: Soleres industrials.
10.1. Introducció i definicions.
10.2. Composició d'un paviment industrial.
10.3. Materials.
10.4. Accions.
10.5. Càlcul del gruix d'un paviment industrial.
10.6. Juntes en soleres.

Pràctiques

1. Estudiar l'obra a calcular.

· Plànols, accions, durabilitat

2. Guardar correctament la múltiple informació de l'obra

3. Crear una obra nova

· Definir materials, accions i normes

4. Pantalla de pilars

· Pilars, nombre de plantes

5. Pantalla de bigues

· Bigues

· Sostres

· Càrregues

· Fonaments

6. Càlcul de l'obra

· Anàlisi de resultats. Correcció i ajust de l'obra.

7. Extracció de resultats

· Llistats

· Plànols

8. Estudiar aspectes més avançats:

· Sisme

· Juntes de dilatació