Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1042 - Càlcul d'Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’estructures i construccions industrials.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip per al projecte d’estructures de formigó armat en un termini establit.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de dimensionament d’elements estructurals senzills i elements de fonamentació de formigó armat.

CG05 - Ser capaç de construir models d’estructures de barres de formigó armat, comprovar el seu dimensionament i projectar noves estructures emprant eines informàtiques comercials.

CG04 - Utilitzar de forma correcta la terminologia tècnica bàsica de disseny d’estructures de formigó, en anglès.

CG02 - Ser capaç d’analitzar i dimensionar estructures de formigó armat diferents dels analitzades en classe de forma autònoma.

CEM05 - Ser capaç d’explicar els components, procés de fabricació i propietats del formigó armat com a material estructural.

CEM05 - Ser capaç d’aplicar la normativa vigent aplicable al formigó armat com a material estructural.

CEM05 - Ser capaç de seleccionar la tipologia més adequada en cada cas i dimensionar els elements de fonamentació per a construccions i equipament industrial.

CEM05 - Ser capaç de dimensionar elements estructurals de formigó armat basant-se en la teoria d’estats límits últims i estats límits de servei.