Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1042 - Càlcul d'Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 a la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com segueix:
 
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (50%)
  • Pràctiques de laboratori (20%) (veure nota 2)
  • Treball pràctic (30%)
 • Examen final sobre continguts teòrics (50%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (30%)
  • Pràctiques de laboratori (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
  • Treball pràctic (20%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria
 • Examen final (70%)
  • Part de teoria (70%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 • Examen final (100%)
  • Part de teoria (100%) (veure nota 1)
Nota 1: és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10 en aquesta part. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 4.5 punts, en l'acta figuraria una qualificació de 4.5 punts sobre 10.
 
Nota 2: si un estudiant no assisteix al seminari d'explicació d'una pràctica i després assisteix a la realització de la pràctica, serà penalitzat multiplicant la seva qualificació d'aquesta pràctica per 0.5.
 
Altres consideracions
 • L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.