Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les metodologies d'ensenyament-aprenentatge que es plantegen per a l'assignatura i les activitats d'ensenyament-aprenentatge proposades són les següents:


Lliçó magistral. Metodologia utilitzada principalment en les classes teòriques per a transmetre de forma estructurada els coneixements de l'assignatura, corresponents a les tecnologies per a la fabricació de peces.
 

Resolució d'exercicis i problemes. Metodologia utilitzada bàsicament en les classes pràctiques de problemes, per a la resolució i càlcul dels paràmetres tècnics de casos concrets d'aplicació de diferents tecnologies de conformació de peces.


Treball de laboratori. Aquesta serà la metodologia utilitzada a les classes pràctiques de laboratori. En aquestes l'alumne aprendrà el maneig i camp d'aplicació d'instruments d'inspecció i mesura per al control de peces. A més, s'acostarà  l'alumne a la realitat (màquines, utillatge, eines, etc.) d'alguns processos de conformació de peces.


Aprenentatge per projectes. Metodologia que s'aplicarà a les classes pràctiques (de problemes i de laboratori). Es plantejarà a l'alumne casos en què, a partir d'uns requisits de qualitat i producció, hauran de realitzar el disseny complet dels processos per a la verificació i fabricació de peces.