Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’elaborar un treball en equip en l’àmbit de l’enginyeria de fabricació, a través de l’experimentació.

CG06 - Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes tecnològics i econòmics específics de l’àmbit de la fabricació.

CG01 - Ser capaç d’analitzar els diferències del conformat de peces metàl·liques tenint en compte aspectes tecnològics i econòmics.

CEM08 - Ser capaç d’explicar, comparar i diferenciar els diferents processos i tecnologies de fabricació.

CEM08 - Ser capaç d’explicar, comparar i diferenciar els diferents processos d’inspecció.

CEM08 - Ser capaç d’aplicar els diferents tècniques metrològiques i de control de qualitat.

CEM08 - Conèixer la normativa vigent relativa l’àmbit dels processos de fabricació.