Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: TOLERANCIES DIMENSIONALS I GEOMÈTRIQUES.

Tema 1. Tolerancies dimensionals i geomètriques.

Tema 2. Metrologia industrial.

Tema 3. Tècniques de mesurament i inspecció.

BLOC TEMÀTIC II: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ SENSE ARRANCAMENT DE FERRITJA

Tema 4. Materials d'enginyeria: metalls.

Tema 5. Fonaments del conformació per modelatge.

Tema 6. Processos de conformació per modelatge de metalls.

Tema 7. Fonaments del conformació per deformació plàstica.

Tema 8. Processos de conformació per deformació plàstica de metalls.

Tema 9. Fonaments del treball de la xapa. Processos.

BLOC TEMÀTIC III: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ AMB ARRANCAMENT DE FERRITJA

Tema 10. Fonaments del conformació per mecanitzat. 

Tema 11. Tornejament.

Tema 12. Fresatge.

Tema 13. Altres processos de mecanitzat.

Tema 14. Processos de mecanitzat amb abrasius.

Tema 15. Processos avançats de mecanitzat.

BLOC TEMÀTIC IV: ALTRES PROCESSOS DE CONFORMACIÓ

Tema 16. Processos de conformació de materials plàstics.

Tema 17. Processos de conformació de materials ceràmics.

Tema 18. Processos de conformació de materials compostos.

Tema 19. Processos de recobriment i deposició de metalls.

 

Les practiques de laboratori es divideixen en les següents cinc sessions:

Laboratori 1: Coneixement i maneig d'equips i instruments de mesura. Calibració d'un instrument de mesura

Laboratori 2: Verificacions de les característiques dimensionals i geomètriques d'una peça.

Laboratori 3: Conformació de peces metàl·liques per modelatge i deformació plàstica.

Laboratori 4: Conformació per arrancada de ferritja: llimada, mortajament i tornejament.

Laboratori 5: Conformació per arrancada de ferritja: fresatge, mecanitzat de forats i roscatge.