Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria.

-Avaluació contínua (40%). No recuperable.

                
-Pràctiques de laboratori (18%).

               
-Treball en grup (18%)

                
-Control I (32%)

                
-Control II (32%)

-Examen final teoria (30%)

-Examen final problemes (30%)

Nota final = 40% Avaluació contínua + 30% Examen final teoria + 30% Examen final problemes

Segona convocatòria.

-Examen final teoria (30%)

-Examen final problemes (30%)

Nota final = 40% Avaluació contínua + 30% Examen final teoria + 30% Examen final problemes

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis.

-Examen final teoria (40%)

-Examen final problemes (40%)

-Avaluació contínua (20%). Es correspondrà amb la nota d'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que es va cursar l'assignatura.

Nota final = 20% Avaluació contínua + 40% Examen final teoria + 40% Examen final problemes.


S'exigirà un mínim de 3,5 punts tant en la teoria com en els problemes de l'examen final.

 

L'assignatura es considerarà superada amb una nota final mínima de 5,0, exigint sempre un mínim de 3,5 punts tant en la teoria com en els problemes de l'examen final. Si la qualificació final és superior a cinc, però no es compleix el requisit anterior, la qualificació final en actes serà 4,0.

En cada convocatòria, l'alumne es considerarà "presentat" si es presenta a l'examen final.