Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1038 - Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EQ1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EQ1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EQ1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EQ1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.