Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1038 - Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CE01, CG05 - Ser capaç d’elaborar informes sobre l’estat de de la qüestió d’una determinada tecnologia o àrea de coneixement en l’àmbit dels matèries primeres ceràmiques.

CE01, CG05 - Ser capaç de gestionar adequadament la informació disponible sobre matèries primeres ceràmiques provinent de fonts documentals, la majoria d’elles en anglès. Aprendre a elaborar, sintetitzar i comunicar la dita informació.

CG07 - Ser capaç de treballar en equip a l’hora de resoldre tasques de revisió bibliogràfica, prospecció de tecnologies, estat de la qüestió, plantejament de problemes i solucions de casos pràctics de processos ceràmics relacionats amb les matèries primeres.

CG06 - Ser capaç de plantejar, analitzar i resoldre problemes relacionats amb els característiques i propietats dels matèries primeres i els seus processos d’obtenció.

CG01 - Ser capaç d’analitzar, sintetitzar i comprendre la informació sobre els matèries primeres ceràmiques i els seus processos d’obtenció.