Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1038 - Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10 com mitjana de l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana de les dues proves, és imprescindible obtenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit.

Els alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit en la segona convocatòria, per a la que es mantindrà la puntuació obtinguda en l'avaluació contínua en la primera, així com el criteri referent a la necessitat d'obtenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a poder promediarla amb la puntuació de l'avaluació contínua.

Als alumnes que es presenten a la convocatòria extraordinària se'ls mantindrà així mateix la puntuació obtinguda en l'avaluació continua en el curs immediatament anterior.  

B) Perquè l'estudiant es considere presentat a una convocatòria és estrictament necessari que s'haja presentat a l'examen escrit.