Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1038 - Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Classes teòriques. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Es basa principalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi, amb el suport de material audiovisual desenvolupat específicament per a cada tema i que estarà disponible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professorat: El professorat desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part del estudiantat: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Classes pràctiques (laboratori). Realització, en grups reduïts, d'una sèrie de pràctiques relacionades amb els aspectes més importants de l'assignatura. Al finalitzar cada pràctica s'elaborarà un informe o memòria tècnica sobre el treball experimental realitzat.

Seminaris. Exposició en classe per part dels estudiants de treballs elaborats en grup i discussió dels mateixos pels estudiants sota la supervisió del professor.