Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la transmissió de calor.

1.1  Consideracions generals.

1.2  Mecanismes de transmissió de calor: conducció, convecció i radiació.

 

Tema 2. Transmissió de calor per conducció.

2.1 Conductivitat tèrmica.

2.2 Transmissió de calor a través de sòlids homogenis: plaques planes, cilindres i esferes.

2.3 Conducció a través de parets compostes.

 

Tema 3. Transmissió de calor per convecció sense canvi de fase.

3.1 Convecció sense canvi de fase.Coeficient individual de transmissió de calor.

3.2 Estimació de coeficients individuals de transmissió de calor.

3.3 Transport de calor entre fases. Coeficient global de transmissió de calor.

 

Tema 4. Bescanviadors de calor.

4.1 Equips d'intercanvi de calor.

4.2 Bescanviadors de calor de tubs concèntrics.

4.3 Eficàcia d'un bescanviador de calor.

4.4 Bescanviadors de calor de flux creuat.

 

Tema 5. Disseny de bescanviadors de carcassa i tubs.

5.1.Descripció. Detalls constructius.

5.2 Consideracions generals de disseny.

5.3 Coeficient individual de transmissió de calor i caiguda de pressió en els tubs.

5.4 Coeficient individual de transmissió de calor i caiguda de pressió en la cuirassa.

 

Tema 6. Transmissió de calor per convecció amb canvi de fase.

6.1 Condensació de vapors. Equacions per al càlcul del coeficient individual de transmissió de calor.

6.2 Ebullició de líquids. Equacions per al càlcul del coeficient individual de transmissió de calor.

 

Tema 7. Evaporació.

7.1 Característiques dels evaporadors.

7.2 Evaporadors de simple efecte.

7.3 Aprofitament energètic en evaporadors.

7.4 Disseny d'evaporadors de múltiple efecte.

7.5 Tipus d'evaporadors.

 

Tema 8. Condensadors.

8.1 Balanç d'energia i equació de velocitat.

8.2 Condensació de mescles.

 

Tema 9. Transmissió de calor per radiació. Radiació tèrmica.

9.1 Naturalesa de la radiació tèrmica.Intensitat de radiació.

9.3 Cos negre.

9.4 Emissió i recepció de radiació en cossos no negres.

9.5 Radiació solar

 

Tema 10. Transmissió de calor per radiació. Intercanvi d'energia radiant.

10.1 Factors de visió.

10.2 Intercanvi de radiació tèrmica entre superfícies separades per mitjans no absorbents ni emissors.

10.3 La radiació en presència d'altres mecanismes de transport d'energia.