Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CC01, CG08 - Comprendre i aplicar els mecanismes de transmissió de calor per al disseny i anàlisi d’equips.

CC01, CG06 - Ser capaç d’abordar el disseny dels bescanviadors de calor amb canvi de fase i sense més habituals d’ús industrial.

CC01, CG06 - Ser capaç de determinar els coeficients individuals i globals de transmissió de calor.

CC01, CG03 - Ser capaç de comunicar els coneixements adquirits sobre operacions bàsiques de transmissió de calor.

CC01 - Ser capaç de determinar les pèrdues de calor en equips i conduccions amb i sense aïllament tèrmic.