Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral: El professorat presentarà els coneixements teòrics de maneralògica i estructurada amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura.S'impartirà aquest mètode amb el suport de l'ús de la pissarra, presentacions interactives,  demostracions de problemes, etc.

Resolució d'exercicis i problemes: L'alumnat ha d'aplicarà els continguts apresos en teoria, per a resoldre en l'aula exercicis, qüestions i problemes, sota la supervisió del professorat.

Seminaris: Trobades de l'estudiantat amb el professorat que actua com a expert. L'objectiu és que l'estudiantat explore i estudie en profunditat un tema, a partir de lectures, tant facilitades pel professorat com ampliades per l'estudiantat, que exposarà a la resta dels seus companys i companyes.

Aquesta metodologia permetrà desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE CT2 "Utilitzar diferents mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" en els nivells 1 i 2. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa corresponent CT2-EQ1020-N12.