Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació contínua (25%) i l'examen escrit (75%).

Per a l'avaluació de la competència transversal ENAEE CT2 s'omplirà una rúbrica (veure fitxa de l'assignatura CT2-EQ1020-N12). El valor d'aquesta rúbrica ponderarà en un 5% del 25% d'avaluació contínua (5% sobre el total de la nota).

a) Primera convocatòria: Per a superar l'assignatura és necessàri una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus de prova és necessari almenys un 4 sobre 10 en l'examen escrit.  

b) Segona convocatòria: L'alumnat que no supere la primera convocatòria ordinària podrà presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua, així com el criteri d'una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua.

c) Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis: S'efectuaran dos exàmens escrits: un corresponent a les activitats d'avaluació contínua (25%) i l'examen final de tota l'assignatura (75%). Per a realitzar la mitjana dels dos exàmens és necessari un 4 sobre 10 en l'examen final de tota l'assignatura. Per a superar l'assignatura és necessari un 5 sobre 10, mitjana entre els dos exàmens

Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.