Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: classes teòriques; pràctiques de problemes; pràctiques de laboratori; seminaris i tutories.

1) La lliçó magistral és l'eix central de les classes teòriques. No obstant açò, es combinarà la lliçó magistral amb els seminaris en grups reduïts en els quals els estudiants i les estudiantes prepararan amb antelació alguns temes teòrics i els presentaran i discutiran en aquests seminaris.

2) Les pràctiques de problemes tenen com a objectiu aprofundir, d'una banda, en l'adquisició de les habilitats necessàries per a dur a terme una formulació completa d'un cas i, d'altra banda, mostrar a l'alumnat les habilitats bàsiques que ha de conèixer un terapeuta cognitivoconductual que s'enfronte a determinats trastorns emocionals.

Els temes que s'abordaran durant les quatre hores de pràctiques de problemes són:

Pràctica 1. La formulació de cas
Tipus de treball: en grup
Durada: dues hores
Objectiu de l'activitat: millorar l'aprenentatge del tema 2.
Que l'alumnat reflexione i practique sobre les fases incloses en la formulació de casos en psicologia clínica: 1) Fase descriptiva (definició i anàlisi del problema); 2) Fase inferencial (diagnòstic i formulació d'un model psicopatològic), 3) Fase de planificació del tractament i 4) Fase d'avaluació i resultats.

- Primera hora: El professorat explicarà amb un exemple les fases incloses en la formulació de cas en psicologia clínica i entregarà als alumnes altres exemples de casos perquè, en grups xicotets els analitzen i realitzen la formulació completa dels mateixos.

- Segona hora: Els grups presentaran els casos treballats en classe i rebran retroalimentació tant del professorat com de la resta dels companys i companyes.

Pràctica 2. El tractament del trastorn de pànic i l'agorafòbia
Tipus de treball: individual
Durada: una hora
Objectiu de l'activitat: millorar l'aprenentatge del tema 5
Es visionarà un vídeo en versió original (anglès) en el qual, mitjançant dos jocs de rols, on es mostren formes d'intervenció basades en l'evidència per al tractament del trastorn de pànic i l'agorafòbia.
Bàsicament, es mostraran les següents tècniques:

1) La presentació al pacient del model cognitiu del pànic.
2) Realització d'experiments comportamentals.

Pràctica 3. El tractament de la depressió
Tipus de treball: individual
Durada: una hora
Objectiu de l'activitat: millorar l'aprenentatge del tema 10
 

Aquesta pràctica se centrarà en l'aprenentatge de maneres d'intervenció basats en l'evidència en el tractament de la depressió. Concretament, a la programació d'activitats. La pràctica es realitzarà de forma online (acte-aplicada a través d'Internet). Els alumnes accediran a la pràctica a través d'un enllaç que es trobarà en l'aula virtual (https://es.surveymonkey.com/r/programacionactividades). La pràctica online es compon de material teòric i pràctic sobre la programació d'activitats incloent material multimèdia (vídeos, imatges i il·lustracions) amb l'objectiu de fer més atractiu el contingut de la pràctica 3.  A més, els alumnes contestaran una sèrie de preguntes d'acte-avaluació amb l'objectiu d'afermar l'aprenentatge.

3) SEMINARIS:
Les 12 hores de seminaris d'aquesta assignatura es dedicaran als objectius que es detallen a continuació:
1) Que l'alumnat conega i adquirisca les habilitats necessàries per a l'avaluació psicològica a través de l'entrevista clínica: dues hores.
2) Que l'alumnat conega els instruments específics basats en l'evidència per a l'avaluació de trastorns concrets: tres hores.
3) Presentació i posterior discussió en grup d'un tema teòric: quatre hores.
4) Resolució de casos: tres hores.

1) L'entrevista clínica:
Tipus de treball: individual i en parelles
Durada: dues hores
Objectiu de l'activitat: millorar l'aprenentatge del tema 3.
Que l'alumnat conega i adquirisca les habilitats per a l'avaluació psicològica a través de l'entrevista clínica.

- Primera hora: El professor realitzarà una introducció teòric/pràctica a una entrevista clínica, emfatitzant els aspectes clau a tenir en compte en realitzar l'entrevista. Concretament, s’utilitzarà la International Neuropsychiatric InterviewMINI: Versió en espanyol 5.0.0; Ferrando, Franco-A, SotoBobesSoto, Franco i Gibert, Instituto IAP – Madrid – SPAIN, 1998).

- Segona hora: l'alumnat, per parelles, simularà, mitjançant jocs de rols, l'aplicació de l'entrevista (un farà de terapeuta i l’altre de pacient). Es donarà a cada una de les parelles un cas clínic perquè l’alumne o l'alumna que fa de pacient es pose en situació i responga a l’entrevista. Les entrevistes podran ser gravades en vídeo perquè, posteriorment el professorat proporcione retroalimentació als alumnes.

2) Instruments d'avaluació específics per a trastorns concrets:
Tipus de treball: individual
Durada: tres hores
Objectiu de l'activitat: millorar l'aprenentatge dels temes 5, 6 i 10.

- L'avaluació del trastorn de pànic i l'agorafòbia (una hora): presentació dels instruments específics d'avaluació d'aquest trastorn. Els alumnes i les alumnes emplenaran i corregiran els més rellevants.
- L'avaluació del trastorn d'ansietat social (una hora): presentació dels instruments específics d'avaluació d'aquest trastorn. L'alumnat emplenarà i corregirà els més rellevants.
- L'avaluació de la depressió (una hora): presentació dels instruments específics d'avaluació de la depressió. Els alumnes emplenaran i corregiran els més rellevants.

3) Seminaris de discussió:
Els estudiants es llegiran amb antelació la bibliografia bàsica d'un tema teòric pertanyent al bloc II “Intervenció Clínica” de l'assignatura i prepararan la presentació del mateix. En les primeres 2 hores els alumnes presentaran per grups les diferents parts del tema (concepte i models explicatius, instruments d'avaluació específics, tractaments basats en l'evidència, conclusions). Les següents 2 hores es dedicaran a aprofundir en el tema. En la primera hora els grups d'alumnes duran a terme un debat de la part del tema que hagin treballat i en la segona hora el professor realitzarà un resum del tema, es resoldran dubtes i es durà a terme una discussió en grup sobre els aspectes més rellevants.

L'estudiantat ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades (PsychinfoMedLineSCOCUPS, etc.), pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aqueixos temes, a més de la bibliografia bàsica d'estudi.

4) Resolució de casos:
Les últimes tres hores de seminaris en grups reduïts es dedicaran a la resolució de casos reals. En la primera hora el professor presentarà un cas en què mostre l’avaluació específica i el tractament aplicat al dit cas. Els alumnes analitzaran i discutiran el cas junt amb el professor. En les dues últimes hores es visionaran vídeos en versió original (anglès) en els quals, per mitjà de jocs de rols, es mostren modes d’intervenció basats en l’evidència per al tractament del trastorn de la fòbia específica i el trastorn obsessivocompulsiu. S'hi prepararan preguntes sobre cada un dels vídeos que els alumnes hauran de respondre i entregar junt amb un resum d’allò que s’ha tractat en els jocs de rols.

4) PRÀCTIQUES DE LABORATORI:
L'objectiu general de les pràctiques de laboratori és que l'alumnat conega amb més detall i adquirisca les habilitats necessàries per a l'aplicació de tècniques d'avaluació i tractament concretes basades en l'evidència per a determinats trastorns psicològics. Concretament, el trastorn de pànic i l'agorafòbia, el trastorn d'ansietat social, la depressió major i la hipocondria. Es tracta que els alumnes duguen a terme assajos comportamentals (preparats amb antelació), en els quals, per parelles, exemplificaran l'aplicació d'aquestes tècniques de tractament basades en l'evidència. Es proporcionarà retroalimentació als alumnes dels seus encerts i errors al llarg de la seua actuació.
La metodologia per al desenvolupament de la pràctica requereix treball en grup i per parelles previ. Les parelles o grups designats per als jocs de rols, representaran l'assaig de conducta durant la classe i la resta del grup es beneficiarà de les actuacions, realitzarà preguntes i proporcionarà retroalimentació juntament amb el professor.
Els temes que s'abordaran durant les vuit hores de pràctiques de laboratori són:

Pràctica 1. El tractament del trastorn de pànic i l'agorafòbia
Tipus de treball: en grup
Durada: dues hores
Objectiu de l'activitat: aprofundir en el tema 5.
Bàsicament, es treballaran les següents tècniques:

- Primera hora:
1) Presentació del mòdul educatiu del programa.
2) Presentació del model cognitiu del pànic.

- Segona hora:
1) Experiment conductual d'hiperventilació i entrenament en respiració lenta (el durà a terme la professora).
2) Realització d'altres experiments comportamentals.

Pràctica 2. El tractament del trastorn d'ansietat social
Tipus de treball: en grup
Durada: dues hores
Objectiu de l'activitat: aprofundir en el tema 6.
Bàsicament, es treballaran les següents tècniques:

- Primera hora: realització del test d'evitació conductual la tasca del discurs (el durà a terme la professora).

- Segona hora: realització d'un assaig de conducta amb/sense conductes de seguretat.

Pràctica 3. El tractament de la depressió
Tipus de treball: en grup
Durada: 2 hores
Objectiu de l'activitat: Aprofundir en el tema 10.
Bàsicament, es treballaran les següents tècniques:

- Primera hora:
1) Presentació de l'agenda de la sessió al pacient.
2) Presentació de les tasques per a casa al pacient i explicació del registre de situacions, pensaments i emocions.
3) Entrenament en identificació de pensaments negatius.
- Segona hora: discussió cognitiva d'una idea irracional. P. ex.: No valc gens.

Pràctica 4. El tractament del trastorn d’ansietat per la malaltia.
Tipus de treball: en grup
Durada: dues hores
Objectiu de l'activitat: aprofundir en el tema 12.
Bàsicament, es treballaran les següents tècniques:

- Primera hora: Establiment del compromís terapèutic amb el pacient amb trastorn d’ansietat per la malaltia.
- Segona hora: Discussió cognitiva sobre les creences irracionals que manté el pacient sobre la seua salut.

5) TUTORIES:
Durant l'hora de tutoria el professor resoldrà dubtes sobre qualsevol dels continguts inclosos en cadascuna de les metodologies que integren l'assignatura: classes magistrals de teoria, seminaris de discussió, resolució de casos, treball de l'assignatura, etc. Es desenvolupa en l'aula en grups reduïts i implica treball individual i grupal.

6) PRÀCTIQUES EXTERNES:

Quant a la realització de les sis hores de pràctiques externes que figuren en el Verifica, s'ha constituït un grup de treball d'innovació educativa que coordina aquesta docència en les cinc assignatures que comparteixen aquesta característica. El grup de treball organitzarà unes jornades per a la presa de contacte amb l'àmbit professional de la psicologia (en aquest cas, psicologia clínica de la salut) en les quals participarà l'alumnat implicat en aquestes assignatures. L'objectiu és donar-los a conèixer la realitat professional de la psicologia des dels diferents àmbits d'aplicació (social, educatiu, clínic i de promoció de la salut). S’ha creat material audiovisual i reportatges dels diferents centres i empreses en aquests àmbits de la psicologia amb els quals la Universitat Jaume I té conveni de col·laboració en matèria d'estades en pràctiques. En aquests reportatges es donarà a conèixer a l'estudiantat el funcionament i l'organització de cada centre, la funció que exerceixen en la societat, les característiques dels pacients o clients als quals se'ls dóna servei i el paper del psicòleg en cada cas. A més, aquestes jornades volen tenir el valor afegit de permetre la interacció directa i el diàleg obert dels estudiants amb els professionals convidats a participar, per a aportar-hi la seua experiència i el seu coneixement aplicat i així, d'aquesta manera, enriquir els reportatges sobre els centres que veuran els alumnes, amb el comentari dels qui hi treballen dia a dia.
Finalment en la impartició de la docència es realitzaran activitats en castellà, valencià i anglès amb la finalitat d'introduir introduint l'estudiant en l'ús de les diferents llengües i fomentar el multilingüisme.