Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Obtindre la informació rellevant a partir de dades d’avaluació i establir objectius de tractament.

Identificar quins són els problemes principals en un cas i establir objectius de tractament

Identificar quines són les hipòtesis principals en un cas i establir els instruments d’avaluació específics a utilitzar

Entendre i comunicar-se de forma argumentada en anglès sobre aspectes científics relacionats amb l’avaluació i intervenció clínica.

Delimitar i resumir la informació recollida en l’avaluació i plasmar-la en un informe de forma adequada.

Conèixer els programes de tractament amb suport empíric que promocionen la salut i la qualitat de vida atenent la informació recollida en l’avaluació.

Conèixer els programes de tractament amb suport empíric en un context clínic.

Conèixer els mètodes i tècniques d’avaluació més adequats en un context clínic.