Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I:
AVALUACIÓ CLÍNICA

Tema 1: El marc general del procés terapèutic
1. Introducció.
2. La creació del clima terapèutic. L'aliança terapèutica.
3. Anàlisi del motiu de la consulta.
4. Identificació de les conductes problemàtiques i/o dels objectius del canvi.
5. La formulació d'hipòtesi respecte a l'origen i al manteniment del problema.
6. La negociació de les metes o objectius terapèutics.
7. La selecció de les tècniques de tractament.
8. L'engegada del tractament:
8.1. Treball en teràpia.
8.2. Tasques per a casa.
8.3. L'ajuda de coterapeutes.
8.4. Manuals d'autoajuda.
8.5. La finalització de la teràpia.
8.6. L'avaluació continuada al llarg de tot el procés.
8.7. Importància de dissenyar estratègies per al manteniment i la generalització del canvi.
8.8. La prevenció de recaigudes i/o reculades. 
9. Resum i conclusions.

Tema 2: Formulació de casos en psicologia clínica.
1. Introducció.
2. Fase descriptiva de la formulació clínica.
2.1. Definició del problema.
2.2. Anàlisi funcional descriptiva.
2.3. Anàlisi històrica. 
3. Fase inferencial de la formulació clínica.
3.1. Diagnòstics segons els sistemes de classificació internacionals.
3.2. Formulació d'un model psicopatològic.
3.3. Validesa convergent de la formulació.
3.4. Relacions causals en psicologia clínica.
4. Fase de planificació del tractament.
5. Fase d'avaluació i resultats.
6. Resum i conclusions.

Tema 3: Tècniques i instruments d'avaluació en psicologia clínica.
1. Introducció.
2. L'anàlisi funcional del problema.
3. Tècniques d'avaluació per a la recollida d'informació.
3.1. L'entrevista.
3.2. Qüestionaris, inventaris i escales.
3.3. L'avaluació conductual.
3.4. L'avaluació cognitiva.
3.5. L'acte-registre.
3.6. L'avaluació pels altres.
3.7. Les mesures d'anàlegs.
3.8. L'avaluació psicofisiològica.

4. L’ entrevista clínica.

4.1. Concepte d'entrevista.

4.2. Habilitats de l'entrevistador.

4.3. L'entrevista clínica inicial.

4.4. El contingut de l'entrevista clínica.

5. Resum i conclusions.

BLOC II:
INTERVENCIÓ CLÍNICA

Tema 4: Tractaments basats en l'evidència per a les fòbies.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tècniques d'exposició (en viu, en imaginació, exposició virtual, exposició amb realitat augmentada), tractament d'una única sessió d'exposició d'Öst).
5. Reestructuració cognitiva.
6. Exposició interoceptiva.
7. Tensió muscular aplicada.
8. Prevenció de recaigudes.
9. Resum i conclusions.

Tema 5: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn de pànic i l'agorafòbia.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tècniques d'exposició a estímuls externs (en viu, virtual). 
5. Exposició interoceptiva.
6. Respiració lenta.
7. Tècniques cognitives.
8. Experiments comportamentals. 
9. Tècniques de distracció.
10. Prevenció de recaigudes.
11. Resum i conclusions.

Tema 6: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d'ansietat social.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Programes cognitivocomportamentals:
4.1. Tècniques d'exposició: assajos de conducta amb i sense conductes de seguretat, assajos de conducta amb videoretroalimentació.
4.2. Tècniques cognitives: reestructuració cognitiva, paper del llenguatge en el pensament.
4.3. Experiments comportamentals. 
4.4. Entrenament en el canvi de focus atencional.
4.5. Prevenció de recaigudes.
5. El tractament en grup: avantatges i problemes.
6. L'entrenament en habilitats socials.
7. L'entrenament en autoestima.
8. Resum i conclusions.

Tema 7: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d'estrès posttraumàtic.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament en funció del tipus de víctima: víctimes recents i no recents, víctimes d'agressió sexual, de maltractament, de terrorisme.
5. Suport psicològic.
6. Les teràpies d'exposició:
4.1. Exposició perllongada en imaginació.
4.2. Exposició en viu. 
7. Entrenament en respiració.
8. Tècniques cognitives.
9. Programes cognitivocomportamentals.
10. Prevenció de recaigudes.
11. Resum i conclusions.

Tema 8: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn obsessivocompulsiu.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractaments psicològics.
4.1. Teràpia d'exposició amb prevenció de resposta (eliminació de rituals i neutralitzacions).
4.2. Psicoeducació: normalització de les obsessions i compulsions.
4.2. Teràpia cognitiva i cognitivoconductual: intervencions amb disfuncions cognitives específiques (sobreestimació de la importància dels pensaments, responsabilitat, perfeccionisme, interpretació exagerada de les amenaces, conseqüències de l'ansietat)
5. Tractaments combinats farmacològic i psicològic. 
6. Prevenció de recaigudes.
7. Resum i conclusions.

 

Tema 9: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d'ansietat generalitzada.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament cognitivocomportamental.
5. Intervencions específiques per a la preocupació.
5.1. Entrenament en solució de problemes.
4.2. Exposició funcional cognitiva.
4.3. Reavaluació de la valoració de la preocupació.
6. Tècniques de relaxació.
7. Teràpia d'acceptació. 
8. Prevenció de recaigudes.
9. Resum i conclusions.

Tema 10: Tractaments basats en l'evidència per a la depressió.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Teràpies conductuals:
4.1. Programa d'activitats agradables.
4.2. Teràpia d'habilitats socials.
4.3. Teràpia d'acte-control de Rehm.
4.4. Teràpia de solució de problemes.
4.5. Teràpia conductual de parella.
4.6. Activació comportamental.
5. Tractament cognitivocomportamental: teràpia cognitiva de Beck.
6. La teràpia interpersonal de Klerman.
7. El problema del suïcidi.
8. Prevenció de recaigudes.
9. Resum i conclusions.

Tema 11: Tractaments basats en l'evidència per als trastorns d’adaptació.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament cognitivocomportamental.
4.1. Acceptació i solució de problemes 
4.2. Processament emocional i reelaboració de l'esdeveniment.
4.3. Les tècniques d'exposició.
4.4. Les tècniques cognitives.
4.5. Estratègies de psicologia positiva.
5. Prevenció de recaigudes.
6. Resum i conclusions.

Tema 12: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d’ansietat per la malaltia.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractaments conductuals: exposició i prevenció de resposta.
5. Tractament cognitivocomportamental.
4.1. L'establiment del compromís terapèutic.
4.2. Exposició a conductes d'evitació passiva.
4.3. Prevenció de resposta de conductes d'evitació activa.
4.4. Les tècniques cognitives: identificació d'actituds disfuncionals i reatribució dels símptomes.
4.5. Les tècniques de distracció.
6. Prevenció de recaigudes.
7. Resum i conclusions.

Tema 13: Tractaments basats en l'evidència per al joc patològic.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament cognitivocomportamental.
4.1. Control d'estímuls.
4.2. Exposició gradual amb prevenció de resposta.
4.3. Les tasques d'acte-exposició.
4.4. Reestructuració cognitiva de les idees irracionals.
4.5. Activitats alternatives.
4.6. Prevenció de recaigudes.
5. La possibilitat del joc controlat i els riscos.
6. La teràpia de grup.
7. Els grups d'autoajuda.
8. Resum i conclusions.


BLOC III:
ASPECTES ÈTICS EN PSICOLOGIA CLÍNICA

Tema 14: Aspectes ètics en teràpia.
1. Introducció.
2. Qüestions ètiques referents a la relació amb el pacient.
3. Qüestions ètiques referents a l'aplicació del tractament.
4. Qüestions ètiques referents a la recerca clínica.
5. La informació als participants.
6. Els grups de control de llista d'espera.
7. Els tractaments placebo.
8. Resum i conclusions.