Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1: Introducció a la Psicologia del Treball i de les Organitzacions ( POT )
 
1. Delimitació conceptual de la disciplina com a fenomen psicosocial
 
2. Aproximació històrica a la disciplina
 
3. La POT com a disciplina científica i com a professió
 
4. Cap a una Psicologia POSITIVA del Treball i de les Organitzacions .
 
Tema 2: El significat del treball i qualitat de vida laboral
 
1. Concepte de treball i del significat del treball
 
2. Funcions psicosocials del treball
 
3. Centralitat i importància del treball i la seva relació amb els conceptes d'implicació i compromís en el treball
 
4. Normes societals , creences i valors sobre el treball
 
Tema 3: Motivació laboral i Acompliment
 
1. Concepte de motivació laboral
 
2 . Aspectes motivadors del treball : motivadors intrínsecs i extrínsecs
 
3. Relació motivació - acompliment: aproximacions teòriques
 
4. Acompliment i iniciativa personal
 
Tema 4: Psicologia de la Salut Ocupacional
 
1. Conceptes i principals enfocaments teòrics d'estrès laboral i del benestar
 
2. Burnout (síndrome de cremar-se pel treball )
 
3. Mobbing ( assetjament psicològic en el treball)
 
4. Addicció al treball
 
Tema 5: Treball , i no -treball
 
1.Treball i família
 
2. Treball i temps lliure
 
3.Treball i atur
 
4.Treball i jubilació
 
Tema 6: Treball mental en les organitzacions
 
1. Noves demandes mentals en les organitzacions
 
2 . El treball mental i la fatiga mental
 
3 . El tecnoestrès : concepte i mesura
 
4 . Millora del treball mental
 
Tema 7: Treball emocional en les organitzacions
 
1. Noves demandes emocionals en les organitzacions
 
2. El treball emocional: concepte, mesura i intervenció
 
3. Competències emocionals i intel·ligència emocional
 
4. Millora del treball emocional
 
Tema 8: Socialització en les organitzacions
 
1. Concepte de socialització laboral
 
2. La socialització laboral anticipatòria
 
3. Etapes del procés de socialització i re- socialització laboral
 
4. Principals indicadors de socialització i integració reeixida en contextos laborals
 
Tema 9: Comunicació, conflicte i negociació en les organitzacions
 
1 . Marcs teòrics sobre la comunicació, conflicte i negociació 
 
2 . La comunicació en les organitzacions: concepte, enfocaments i components
 
3 . La gestió del conflicte: concepte , funcions i models 
 
4 . La negociació: concepte , tipus i fases
 
Tema 10: Lideratge en les organitzacions
 
1 . Marcs teòrics sobre el lideratge
 
2 . Concepte, cultures i efectes de lideratge
 
3 . El poder i el lideratge organitzacional
 
4 . Presa de decisions i lideratge organitzacional
 
Tema 11: Clima i cultura organitzacional
 
1 . Marcs teòrics sobre clima i cultura organitzacional
 
2 . El clima: concepte, tipologies, i avaluació del clima
 
3 . La cultura organitzacional: concepte , tipologies , i avaluació de la cultura
 
4 . Relació amb altres actituds i conductes en l'organització: confiança , justícia , benestar psicosocial 
 
Tema 12: Canvi i desenvolupament organitzacional
 
1 . El canvi organitzacional i la resistència al canvi
 
2 . Canvi, innovació i aprenentatge en les organitzacions
 
3 . El desenvolupament organitzacional : concepte i tipus
 
4 . Estratègies de desenvolupament organitzacional