Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’identificar problemes i necessitats organitzacionals i laborals, proposant intervencions organitzacionals.

Ser capaç de conèixer i comprendre les bases conceptuals de la psicologia del treball i de les organitzacions.

Saber descriure i mesurar els processos d’interacció, la dinàmica dels grups i de les organitzacions.

Saber aplicar estratègies i mètodes d’intervenció bàsics sobre els destinataris: assessorament, negociació, mediació.