Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica a utilitzar en l'assignatura serà:

- Classes presencials amb exposicions magistrals consistents en la presentació de temes estructurats, facilitant la transmissió de la informació vinculada a l'assignatura en cada un dels dits temes. Se centrarà en l'exposició verbal d'aquesta informació per part dels professors.

- Resolució d'exercicis i problemes, generant situacions pràctiques on l'alumne haurà de desenvolupar i interpretar solucions adequades

- Aprenentatge basat en problemes (ABP) , seguint una metodologia d'ensenyança-aprenentatge, partint de problemes dissenyats pel professorat, i que l'estudiant haurà de resoldre a fi de desenvolupar les competències prèviament definides.

- Aprenentatge per projectes combinat amb aprenentatge cooperatiu, també amb metodologia d'ensenyança-aprenentatge, combinant la realització d'un projecte per mitjà de la planificació, disseny i realització d'activitats, amb la dinàmica de treball en grups amb exposicions a la resta de companys, corresponsabilitzant així a cadascun dels alumnes del compliment dels seus objectius de grup, i de l'aprenentatge de la resta de companys.

- Tutories, per a la realització d'un projecte dirigit, en què s'analitzarà la diversitat de documentació relacionada amb l'àmbit de la seguretat, així com la identificació de situacions de riscos vinculades a les diferents fases d'obra del projecte.