Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 58
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.

ME12 Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis. 

ME17 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les distintes fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació. 

ME18 Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra. 

ME27 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració. 

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge