Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Continguts mínims:

Ø Conceptes bàsics d'espectroscòpia: espectroscòpia de masses, espectroscòpia d'IR i espectroscòpia de RMN

Ø Reaccions d'addició al grup carbonil: aldehids i cetones

Ø Reaccions d'addició-eliminació al grup carbonil: àcids i derivats d'àcid

Ø Reaccions dels compostos bifuncionals: compostos 1,3-dicarbonílics i compostos carbonílics a-b-insaturats

Temari: teoria i classes pràctiques (problemes)

BLOC TEMÀTIC I: DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL

Unitat temàtica I.1. Espectroscòpia. L'espectre electromagnètic. Espectroscòpia d'emissió i d'absorció

Unitat temàtica I.2. Espectrometria de masses. Espectroscòpia d'infraroig. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear

Unitat temàtica I.3. Aplicacions de les tècniques anteriors a la determinació estructural de compostos orgànics

Hores: 6

 

BLOC TEMÀTIC II: ALDEHIDS I CETONES

Unitat temàtica II.1. Reaccions d'addició al grup carbonil

Unitat temàtica II.2. Enolització i reaccions associades

Unitat temàtica II.3. Altres reaccions: oxidació i reducció d'aldehids i cetones

Hores: 6

 

BLOC TEMÀTIC III: ÀCIDS CARBOXÍLICS I DERIVATS

Unitat temàtica III.1. Estructura i reactivitat dels àcids carboxílics i derivats. Reaccions d'addició-eliminació en el grup carbonil

Unitat temàtica III.2. Síntesi i reactivitat d'èsters i amides

Hores: 4,5

 

BLOC TEMÀTIC IV: COMPOSTOS BIFUNCIONALS

Unitat temàtica IV.1. Reaccions de compostos 1,3-dicarbonílics

Unitat temàtica IV.2. Reaccions de compostos carbonílics (a-b-insaturats)

Hores: 3,5

Ensenyances pràctiques (laboratori)

Pràctica 1. Reaccions de substitució nucleofílica unimolecular. Síntesi del 2-cloro-2-metilbutà

Pràctica 2. Reaccions de substitució nucleofílica bimolecular. Síntesi del bromur de n-butil

Pràctica 3. Reaccions d'eliminació. Síntesi del ciclohexà

Pràctica 4. Reaccions de substitució electròfil aromàtica. Síntesi del m-nitrobenzoat d'etil

Pràctica 5. Colorants: síntesi de l'indi