Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

a) Sessions d'ensenyances teòriques. Consisteixen en classes magistrals impartides pel professorat, amb utilització de la pissarra i de mitjans audiovisuals. El material necessari per a seguir les classes magistrals es troba disponible en l'aula virtual.

b) Sessions d'ensenyances pràctiques (problemes). El professorat entregarà col·leccions de problemes per cada una de les unitats temàtiques. Els primers problemes de cada col·lecció els resoldrà el professorado. La resta dels problemes ha de ser resolta per l'estudiantat.

c) Sessions de seminaris. Es treballarà conjuntament amb l'estudiantat en la resolució dels problemes de les col·leccions entregades.