Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

75%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

 

AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA

La nota mínima global de les proves escrites per a poder aprovar l'assignatura serà de 4 punts.

AVALUACIÓ DE LA PART PRÀCTICA (LABORATORI)

La nota mínima global de les sessions de laboratori per a poder aprovar l'assignatura serà de 5 punts.

Les notes de pràctiques es guardaran només fins a la segona convocatòria, cal repetir-les a partir de la tercera convocatòria.

L'estudiantat que realitze les practiques es considerarà presentat en l'assignatura.