Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

32,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Conèixer els tipus principals de reacció química i els seus principals característiques associades.

Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.

Conèixer i saber descriure  els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Saber relacionar, diferenciar i reconèixer el comportament dels elements químics i els seus compostos així com predir les propietats, tipus d’enllaç, estructura i possible reactivitat de compostos inorgànics basant-se en les relacions entre grups i variacions establides

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química inorgànica

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos inorgànics