Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ
Definició de conceptes bàsics: Emocions, feelings, percepció, kansei, semàntica, disseny emocional
Procés de disseny de productes orientat a l'usuari
Tècniques i eines per al disseny orientat a l'usuari: enginyeria Kansei, anàlisi conjunta, QFD, anàlisi de Kano 

TEMA 2. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS DEL PRODUCTE
Necessitats afectives dels productes
Jerarquia de necessitats del producte
Importància de les necessitats afectives del producte. Anàlisi de correlacions

TEMA 3. COMUNICACIÓ DEL PRODUCTE
Funcions comunicatives del producte
Sistema semiològic del producte: sintaxi, semàntica i pragmàtica del producte
Influència del subjecte i l'entorn en la comunicació
Models teòrics de comunicació/interacció

TEMA 4. DISSENY EMOCIONAL
Concepte d'emoció/afecte
Emoció conscient/inconscient

Dimensions de l'emoció: ‘value’ i ‘arousal’ (valència i intensitat)
Estats anímics

Classificació de les emocions que poden transmetre els productes
Nivells de disseny emocional: visceral, conductual i reflexiu
Tècniques de disseny per a generar emocions: atracció, interacció, diversió i personalització
Tècniques de mesurament d'emocions: verbals, no verbals, mesuraments fisiològics

TEMA 5. SEMÀNTICA DEL PRODUCTE I ENGINYERIA KANSEI (EK). CONCEPTES
Concepte de EK
Tipus de EK
Procés general de EK

Diferencial semàntic

TEMA 6. SEMÀNTICA DEL PRODUCTE. EINES
Fases de realitzación de un diferencial semàntic (DS)
Mètodes i tècniques d'elecció de semàntics o kanseis
Mètodes i tècniques de selecció d'estímuls (sintaxis)
Procés de recollida de dates
Anàlisi de un DS: obtenció d'eixos semàntics de productes. Anàlisis de components principals
Anàlisi de un DS: obtenció de perfils semàntics de productes

TEMA 7. ENGINYERIA KANSEI. EINES
Mètodes estadístics de relació entre atributs i kansei
Anàlisi factorial
Anàlisi de regressió
Correlacions: QT1

TEMARI DE PRÀCTIQUES
- Anàlisis semiológic de un producte
- Anàlisis i recerca d'emocions de producte
- Elaboració d'un diferencial semàntic i selecció d'estímuls
- Elaboració d'enquestes utilitzant google docs
- Anàlisis del diferencial semàntic:  extracció de components principals, perfils semàntics
Importància de les necessitats afectives del producte. Anàlisi de correlacions
- Mètodes multivariants per a EK
- Medicions fisiològiques d'emocions (visita)