Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE18 - Capacitat d’aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l’usuari i de seguretat. 

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.OP03.1 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE23.OP03.1 Explicar i comparar diferents tècniques d’innovació de productes centrada en els usuaris.

CE18.OP03.2 Utilitzar diferents tècniques de mesurament de percepcions i emocions.

CE18.OP03.1 Diferenciar els diferents nivells d’interacció (sensorial, percepció, emocional) amb l’usuari.

CE16.OP03.1 Aplicar tècniques d’enginyeria Kansei basades en anàlisi multivariant per a determinar relacions entre les percepcions d’un producte i les seues característiques.

CE14.OP03.2 Aplicar la semàntica de productes en la comparació de diferents productes del mercat.

CE14.OP03.1 Identificar els necessitats emocionals dels usuaris