Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte. 

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.OP14.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE6.OP14.02 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants en l’àmbit del disseny d’elements d’il·luminació per a poder realitzar diferents pràctiques i projectes.

CE6.OP14.01 Comprendre els aspectes teòrics més importants en relació als antecedents històrics i les ultimes tendències del disseny de la il·luminació així com els seus diferents subsectors.

CE24.OP14.01 Ser capaç de comunicar idees de disseny conceptual relacionades amb el sector de la il·luminació per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE20.OP14.1 Ser capaç de realitzar projectes de disseny conceptual de nous productes en l’àmbit del disseny d’elements d’il·luminació.

CE19.OP14.1 Ser capaç de resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica d’un producte del sector de la il·luminació.