Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Temari de teoria

BLOC TEMÀTIC 1.EL LLENGUATGE DE LA IL·LUMINACIÓ. INTRODUCCIÓ

Tema 1.1. Il·luminació i percepció visual, llum i color.

Tema 1.2. Forma, matèria i funció de la il·luminació. Antecedents històrics.

Tema 1.3. La posició espacial i compositiva del elements de la il·luminació. Normativa de la tecnologia: Tecnologia de la il·luminació.

BLOC TEMÀTIC 2. LA IL·LUMINACIÓ DE LES EMOCIONS I COMUNICACIÓ. LA IL·LUMINACIÓ DEL SEGLE XXI

Tema 2.1. Tendències actuals en l'àmbit de la il·luminació: Emoció i comunicació.

Tema 2.2. L'ergonomia dels elements de la il·luminació. La il·luminació intel·ligent, domòtica i la interactivitat.

Tema 2.3. Disseny ecològic en els elements de la il·luminació. Disseny de reutilització, recuperació i reciclatge de la il·luminació.

BLOC TEMÀTIC 3. EL PROJECTE D’IL·LUMINACIÓ

Tema 3.1. El projecte d'il·luminació, característiques, especificacions i normatives tècniques.

Tema 3.1.1. Il·luminació per a l'hàbitat i interiorisme.

Tema 3.1.2. Il·luminació d'exterior per a jardins, espais singulars públics o privats.


Temari de pràctiques

Es realitzaran una sèrie d'exercicis pràctics individuals o grupals relacionats amb els diferents blocs temàtics de teoría.

Cada alumne o alumna ha de realitzar un projecte final individualment o en grup, el qual serveix de síntesi perquè pose en pràctica els continguts teòrics desenvolupats al llarg de l'assignatura.