Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Exposició i debat. El professorat presenta els coneixements teòrics amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'imparteix aquest mètode amb el suport de l'ús de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques en l'aula, simulacions i comentaris de renders i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori: els i les alumnes realitzen en aquestes classes diferents exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats de forma individual o grupal.

Seminaris: s'organitzarà un seminari en el qual es veurà més en profunditat alguns dels temes de l'assignatura.

Tutories: es recaptarà informació sobre el treball autònom i grupal de l'estudiantat i se li resoldran aqueixos dubtes que sorgisquen durant la realització del mateix o relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal: els i les alumnes, en hores no presencials, prepararan l'assignatura mitjançant la lectura de llibres de referència, la realització d'una sèrie de treballs, etc. de forma individual o grupal.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.