Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau

L'assignatura es desenvolupa fonamentalment al voltant de la realització d'un projecte que consisteix en el disseny d'un producte industrial. Per a cada convocatòria s'elegeix un tema diferent, i es procura la col·laboració d'empreses de la zona o bé d'acord amb un concurs de disseny, de manera que el disseny ha de respondre a unes especificacions reals i concretes. En la primera convocatòria ordinària s'intenta aconseguir que les empreses col·laboradores donen un premi als millors projectes.

Per a la realització del projecte, els i les alumnes matriculats en cada grup de pràctiques tindran el seu professorat tutor que els guiarà i revisarà el projecte al llarg de l'assignatura. Els grups de treball seran de quatre persones.

Teoria: classes magistrals participatives per a impartir el temari i reflexionar sobre l'aplicació del contingut vist a classe en el projecte de curs.

Pràctiques de problemes: resolució de problemes acotats sobre planificació de xarxes i Gantt.

Pràctiques de laboratori: sessions pràctiques relacionades amb el projecte a desenvolupar, que requereixen l'ús d'instal·lacions, materials o eines informàtiques

Tutories: aprenentatge basat en projectes, en els quals l'alumnat, d'acord amb les indicacions rebudes pel professorat, i organitzat en grup, desenvolupa un projecte al llarg de diferents fases, integra els coneixements adquirits anteriorment i potencia les destreses d'organització, planificació i treball en grup. El desenvolupament del projecte es realitza sobre la base de les indicacions de cada una de les pràctiques, que seran revisades i discutides amb el professorat setmanalment.

Avaluació: realització de proves escrites i, si escau, orals d'avaluació al llarg del curs per a avaluar-ne el progrés.

Treball personal: recerca d'informació per a la realització del projecte i l'elaboració dels documents d'aquest.

Treball de preparació dels exàmens: estudi i resolució d'exercicis per als exàmens, tant per als d'avaluació contínua com per l'examen final.