Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 85
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE17 - Avaluar els costos d’un producte en les seues distintes fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE26 - Conèixer la normativa de protecció de la innovació i del disseny i sobre certificació i homologació de productes. 

CG2 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG2.OB18.01 Ser capaç de col·laborar i responsabilitzar-se amb un equip per a la realització d’un projecte de disseny en un termini.

CE26.OB18.01 Descriure la normativa de protecció de la innovació i del disseny, així com els procediments d’homologació, certificació i marcatge de productes.

CE24.OB18.1 Ser capaç d’elaborar, treballant en grup, la documentació gràfica i escrita per a plasmar un projecte i de defensar-lo oralment.

CE20.OB18.2 Ser capaç de planificar les tasques d’un projecte de disseny i de realitzar el seguiment del compliment de la planificació.

CE20.OB18.1 Ser capaç de realitzar un projecte de disseny assegurant la seua viabilitat.

CE17.OB18.1 Ser capaç d’estimar justificadament els costos i el preu de venda d’un producte.