Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2011 - Fisiologia de l’Exercici I (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Treball en equip.

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatomicofisiològics i biomecànics en un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades per a prevenir, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i esport en qualsevol tipus de població.

CE2.3 - Dissenyar i aplicar amb fluïdesa, naturalitat, de manera conscient i continuada, l'exercici físic i una condició física adequada, eficient, sistemàtica, variada, basada en evidències científiques, per al desenvolupament dels processos d'adaptació i millora o readaptació de determinades capacitats de cada persona en relació amb el moviment humà i la seua optimització amb la finalitat de poder resoldre problemes poc estructurats, de creixent complexitat i imprevisibles, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial.

CE3.1 - Analitzar, identificar, diagnosticar, promoure, orientar i avaluar estratègies, actuacions i activitats que fomenten l'adhesió a un estil de vida actiu i la participació i pràctica regular i saludable d'activitat física i esport i exercici físic de manera adequada, eficient i segura per part dels ciutadans i ciutadanes amb la finalitat de millorar la seua salut integral, benestar i qualitat de vida, i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara les persones majors (tercera edat), la població escolar, les persones amb discapacitat i les persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per personal mèdic), amb atenció al gènere i la diversitat.

CE6.1 - Conèixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

Resultats d'aprenentatge

- Descriure el funcionament integrat dels principals sistemes en l'activitat física, en particular en les poblacions de caràcter especial.

- Conèixer i descriure l'estructura i funció de l'organisme humà en estat de salut, l'adaptació a l'entorn i a les transicions repòs-activitat amb la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades en el context de l'entrenament esportiu.

- Aplicar els principis fisiològics i de funcionament en el camp de l'educació física i de la salut.