Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
6 6 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2003 - Esports Col·lectius I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2004 - Esports d’Adversari

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2006 - Anatomia del Moviment Humà (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 6 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2008 - Activitats Ritmicoexpressives

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2009 - Esports Individuals I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2010 - Esports Col·lectius II

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2011 - Fisiologia de l’Exercici I (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2012 - Biomecànica de l’Esport (Física)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2014 - Esports Individuals II

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2017 - Fisiologia de l’Exercici II (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2019 - Educació Física de Base

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ES2020 - Activitats i Esports en la Naturalesa

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula